Który system transmisji nie umożliwia transmitowania 30 rozmów telefonicznych jednocześnie?
A
E1

B
SDH

C
PCM30/32

D
ISDN BRA

Następne