Kwalifikacja A.40

A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej

1. Planowanie produkcji poligraficznej

Uczeń:

1) ustala technologiczne parametry produktu poligraficznego;

2) przestrzega zasad planowania procesów poligraficznych;

3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego;

4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;

5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytwarzania produktów poligraficznych;

6) wykonuje obliczenia dotyczące kosztów wytwarzania produktów poligraficznych.

2. Kontrolowanie produkcji poligraficznej

Uczeń:

1) stosuje standardy jakości produkcji poligraficznej;

2) przestrzega zasad kontroli i oceny jakości materiałów, półproduktów i produktów poligraficznych;

3) dobiera urządzenia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do kontroli jakości produkcji poligraficznej;

4) posługuje się urządzeniami i przyrządami kontrolno-pomiarowymi;

5) ocenia jakość materiałów i półproduktów poligraficznych na poszczególnych etapach produkcji;

6) ocenia jakość wykonania gotowego produktu poligraficznego;

7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń poligraficznych;

8) wprowadza działania naprawcze na podstawie analizy wyników kontroli.