Kwalifikacja S.05

S.05. Realizacja nagrań studyjnych

1. Rejestrowanie dźwięku

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;

2) sporządza harmonogram prac dotyczących rejestracji dźwięku;

3) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;

4) przygotowuje i podłącza mikrofony oraz osprzęt pomocniczy do rejestracji dźwięku;

5) charakteryzuje urządzenia rejestrujące dźwięk;

6) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwiękowego;

7) obsługuje analogowe i cyfrowe urządzenia do rejestracji dźwięku;

8) charakteryzuje rodzaje mikserów fonicznych;

9) rozróżnia elementy mikserów fonicznych;

10) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

11) charakteryzuje rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych;

12) rozróżnia elementy przedwzmacniaczy mikrofonowych;

13) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;

14) stosuje różne techniki mikrofonowania źródeł dźwięku;

15) wykonuje konserwację mikrofonów, rejestratorów i osprzętu pomocniczego;

16) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;

17) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;

18) wykorzystuje wiedzę z zakresu instrumentoznawstwa;

19) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;

20) wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w trakcie realizacji określonych zadań;

21) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;

22) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;

23) wykorzystuje wiedzę dotyczącą skali instrumentów muzycznych;

24) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;

25) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;

26) korzysta z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;

27) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja dźwięku

Uczeń:

1) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;

3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania;

4) stosuje standardy produkcji dźwięku;

5) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;

6) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

7) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;

8) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

9) określa zastosowanie procesorów przekształcających nagrania dźwiękowe;

10) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy dźwięku oraz procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

Uczeń:

1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;

2) dokonuje sprzętowych i programowych połączeń w systemie MIDI;

3) dobiera programy sekwencerowe;

4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;

5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;

6) edytuje zdarzenia MIDI;

7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;

8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;

9) posługuje się komunikatami MMC, MTC i BeatClock do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

Uczeń:

1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;

2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;

3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;

4) edytuje obwiednie i generatory LFO (Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;

5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;

6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;

7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;

8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.