Kwalifikacja S.03

S.03. Realizacja nagłośnień

1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia

Uczeń:

1) rozróżnia elementy mikserów dźwięku oraz przedwzmacniaczy mikrofonowych;

2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

3) dobiera i rozmieszcza urządzenia nagłaśniające we współpracy z realizatorem dźwięku;

4) przestrzega zasad organizacji planu realizacji dźwięku;

5) dokonuje analizy danych znamionowych urządzeń przed ich zastosowaniem;

6) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń do realizacji nagłośnienia;

7) określa sprawność i przydatność urządzeń oraz sprzętu pomocniczego do wykonania nagłośnienia;

8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;

9) charakteryzuje urządzenia do realizacji dźwięku;

10) stosuje różne połączenia i zestawienia urządzeń do realizacji dźwięku;

11) przestrzega zasad sporządzania kosztorysu oraz zapotrzebowania materiałowego.

2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego

Uczeń:

1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;

2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji odsłuchu;

3) obsługuje systemy mikrofonowe;

4) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;

5) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;

6) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;

7) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.