Kwalifikacja S.02

S.02. Realizacja nagrań

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego

Uczeń:

1) rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;

2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;

3) dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;

4) planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;

5) wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;

6) posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;

7) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;

8) organizuje plan nagraniowy;

9) dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;

10) stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;

11) rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;

12) stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;

13) obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;

14) charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;

15) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;

16) rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;

17) charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;

18) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;

19) wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;

20) rozróżnia elementy dzieła muzycznego;

21) dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych

Uczeń:

1) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;

2) konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;

3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;

4) przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;

5) rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

6) stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;

7) obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;

8) określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;

9) charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;

10) stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;

11) wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;

12) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;

13) sporządza opisy nośników dźwięku;

14) wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;

15) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;

16) rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;

17) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;

18) obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;

19) wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

Uczeń:

1) charakteryzuje właściwości systemu MIDI;

2) dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;

3) dobiera programy sekwencerowe;

4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;

5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;

6) edytuje zdarzenia MIDI;

7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;

8) posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;

9) posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

Uczeń:

1) konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;

2) rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;

3) rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;

4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;

5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;

6) dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;

7) obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;

8) wykonuje konserwację instrumentów MIDI.