Kwalifikacja S.01

S.01. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

1. Wykonywanie obróbki metali szlachetnych i ich stopów

Uczeń:

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki elementów i wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

2) rozróżnia metale szlachetne;

3) rozróżnia i dobiera materiały stosowane w złotnictwie i jubilerstwie;

4) rozróżnia i sporządza stopy metali szlachetnych;

5) określa wady stopów metali szlachetnych;

6) prowadzi racjonalną gospodarkę odpadami metali szlachetnych;

7) dobiera technologie i wykonuje obróbkę metali szlachetnych i ich stopów;

8) rozróżnia i dobiera narzędzia do wykonywania obróbki metali szlachetnych i ich stopów i posługuje się nimi;

9) wykonuje szkice i rysunki wyrobów złotniczych i jubilerskich;

10) rozróżnia i wykonuje elementy wyrobów złotniczych i jubilerskich;

11) dobiera specjalistyczne narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe do oznaczania masy i próby wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

12) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów, urządzeń i maszyn stosowanych podczas obróbki metali szlachetnych i ich stopów;

13) stosuje przepisy prawa probierczego.

2. Łączenie elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich

Uczeń:

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

2) dobiera techniki łączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;

3) rozróżnia i dobiera narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

4) dobiera rodzaje lutów oraz materiały pomocnicze do wykonywania połączeń wyrobów złotniczych i jubilerskich;

5) wykonuje połączenia elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;

6) określa wady występujące przy montażu wyrobów, sposoby zapobiegania im i ich usuwania;

7) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich;

8) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów wyrobów złotniczych i jubilerskich.

3. Oprawianie kamieni jubilerskich

Uczeń:

1) określa budowę i właściwości minerałów;

2) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;

3) dobiera technologie oprawiania kamieni jubilerskich uwzględniając szlif i rodzaj kamienia;

4) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania oprawek i oprawiania kamieni jubilerskich i posługuje się nimi;

5) wykonuje oprawki kamieni jubilerskich;

6) oprawia kamienie jubilerskie;

7) określa wady powstałe w procesie oprawiania kamieni, ustala sposoby zapobiegania wadom i usuwania ich.

4. Wykonywanie obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich

Uczeń:

1) analizuje dokumentacje techniczną i technologiczną w zakresie obróbki wykańczającej i posługuje się nimi;

2) rozpoznaje materiały stosowane do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;

3) rozróżnia i dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

4) wykonuje czynności związane z konserwacją narzędzi, przyrządów i urządzeń stosowanych do obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich;

5) dobiera technologię i wykonuje zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich;

6) określa wady powstałe w procesie zdobienia wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz dobiera sposoby ich usuwania;

7) dobiera technologię obróbki wykańczającej wyrobów złotniczych i jubilerskich oraz wykonuje tę obróbkę;

8) określa wady powstałe w procesie obróbki wykańczającej i dobiera sposoby ich usuwania.

5. Naprawianie i przerabianie wyrobów złotniczych i jubilerskich

Uczeń:

1) ocenia stan oraz możliwości poddania wyrobów złotniczych i jubilerskich naprawie lub przeróbce;

2) dobiera technologię napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich;

3) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywania napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich i posługuje się nimi;

4) wykonuje naprawy lub przeróbki wyrobów złotniczych i jubilerskich;

5) ocenia jakość wykonanych napraw lub przeróbek wyrobów złotniczych i jubilerskich.