Kwalifikacja BD.26

BD.26. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

1. Wykonywanie oraz renowacja sztukatorskich elementów architektury

Uczeń:

 1. ocenia stan zachowania sztukatorskich elementów architektury na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. dobiera technologię wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 3. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 4. wykonuje rysunki odręczne, prace graficzne i wizualizacje komputerowe sztukatorskich elementów architektury;
 5. projektuje i wykonuje szablony sztukatorskich elementów architektury;
 6. wykonuje modele sztukatorskich elementów architektury;
 7. wykonuje formy i odlewy sztukatorskie;
 8. wykonuje kopie sztukatorskich elementów architektury;
 9. przygotowuje podłoża do wykonania i renowacji sztukatorskich elementów architektury;
 10. dokonuje montażu sztukatorskich elementów architektury;
 11. wykonuje polichromie i patyny;
 12. dokonuje renowacji polichromii i patyn;
 13. wykonuje impregnację sztukatorskich elementów architektury;
 14. wykonuje oczyszczanie sztukatorskich elementów architektury;
 15. wykonuje łączenia sztukatorskich elementów architektury;
 16. uzupełnia ubytki sztukatorskich elementów architektury.

2. Wykonywanie oraz renowacja kamieniarskich elementów architektury

Uczeń:

 1. ocenia stan zachowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb na podstawie dokumentacji technicznej;
 2. dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do wykonania i renowacji kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 3. wykonuje szablony kamieniarskich elementów architektury, rzeźb, ornamentów i znaków graficznych;
 4. wykonuje przekuwanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 5. dobiera rodzaje kotew, haków i trzpieni do łączenia i osadzania kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 6. dokonuje montażu kamieniarskich elementów architektonicznych i rzeźb;
 7. wykonuje spoinowanie zamontowanych kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 8. wykonuje ornamenty i znaki graficzne na kamieniarskich elementach architektury i na rzeźbach;
 9. wykonuje zdobienia kamieniarskich elementów architektury z zastosowaniem technik malarskich i pozłotniczych;
 10. wykonuje oczyszczanie kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 11. przygotowuje podłoża pod uzupełnienia ubytków kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 12. dobiera technologię montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 13. wykonuje szablony fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 14. wykonuje fleki i brakujące fragmenty kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 15. dokonuje montażu fleków i brakujących fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 16. wykonuje łączenia fragmentów kamieniarskich elementów architektury i rzeźb;
 17. wykonuje uzupełnienia ubytków w kamieniarskich elementach architektury i w rzeźbach;
 18. wykonuje renowację ornamentów i znaków graficznych;
 19. wykonuje impregnację kamieniarskich elementów architektury i rzeźb.