Kwalifikacja BD.06

1. Wykonywanie i remont termicznych izolacji przemysłowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną izolacji termicznych dla obiektów i urządzeń przemysłowych;
2) określa wielkość i rodzaj uszkodzeń termicznych izolacji przemysłowych;
3) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania i remontowania termicznych izolacji przemysłowych;
4) korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5) mocuje termiczne izolacje przemysłowe;
6) montuje płaszcze ochronne termicznych izolacji przemysłowych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i nośne termicznych izolacji przemysłowych;
8) remontuje termiczne izolacje przemysłowe;
9) remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne termicznych izolacji przemysłowych;
10) ocenia jakość wykonanych robót związanych z termicznymi izolacjami przemysłowymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z termicznymi izolacjami przemysłowymi;
12) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z termicznymi izolacjami przemysłowymi.

2. Wykonywanie i remont akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
2) określa wielkość i rodzaj uszkodzeń akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
3) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania oraz remontu akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
4) korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5) mocuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe;
6) montuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
7) remontuje akustyczne i przeciwdrganiowe izolacje przemysłowe;
8) remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
9) ocenia jakość wykonywanych robót związanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
10) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z wykonywaniem i remontem akustycznych i przeciwdrganiowych izolacji przemysłowych;
11) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z akustycznymi i przeciwdrganiowymi izolacjami przemysłowymi.

3. Wykonywanie i remont ogniochronnych izolacji przemysłowych

absolwent:
1) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną ogniochronnych izolacji przemysłowych;
2) określa wielkość i rodzaj uszkodzeń ogniochronnych izolacji przemysłowych;
3) posługuje się narzędziami i sprzętem do wykonywania i remontu ogniochronnych izolacji przemysłowych oraz przestrzega zasad ich eksploatacji;
4) korzysta z rusztowań i pomostów roboczych;
5) mocuje ogniochronne izolacje przemysłowe;
6) montuje płaszcze ochronne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
7) montuje konstrukcje wsporcze i nośne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
8) remontuje ogniochronne izolacje przemysłowe;
9) remontuje płaszcze ochronne, konstrukcje wsporcze i nośne ogniochronnych izolacji przemysłowych;
10) ocenia jakość wykonanych robót związanych z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi;
11) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi;
12) rozlicza materiały, sprzęt i robociznę związane z ogniochronnymi izolacjami przemysłowymi.