Brak w naszej bazie egzaminów z wybranej kwalifikacji. Może to być spowodowane niejawnością egzaminów z kwalifikacji z formuły 2019.
Poniżej znajdziesz powiązane kwalifikacje.

Kwalifikacja A.41

A.41. Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;

3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;

4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;

8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Opracowanie dokumentacji wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) dobiera liniowe wyroby włókiennicze do wykonania płaskich wyrobów włókienniczych;

2) wykonuje rysunki splotów stosowanych w płaskich wyrobach włókienniczych;

3) wykonuje rysunki dyspozycyjne;

4) dobiera środki chemiczne stosowane w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;

5) dobiera maszyny i urządzenia do planowanej technologii wytwarzania wyrobów włókienniczych;

6) określa sposób i warunki przechowywania surowców, półproduktów i wyrobów włókienniczych;

7) opracowuje plan kontroli międzyoperacyjnej wytwarzania wyrobów włókienniczych.

3. Nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) posługuje się schematami technologicznymi i rysunkami technicznymi maszyn i urządzeń;

2) opracowuje instrukcje technologiczne i stanowiskowe;

3) monitoruje parametry procesów wytwarzania wyrobów włókienniczych;

4) kontroluje parametry półproduktów włókienniczych zgodnie z planem kontroli międzyoperacyjnej;

5) opracowuje harmonogram prac związanych z obsługą maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów włókienniczych;

6) wyznacza i ocenia warunki klimatyczne w pomieszczeniach produkcyjnych;

7) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;

8) określa nieprawidłowości występujące w procesach wytwarzania wyrobów włókienniczych;

9) określa błędy w półproduktach i wyrobach włókienniczych;

10) nadzoruje stosowanie środków chemicznych w procesach wykańczania zgodnie z zaleceniami zawartymi w kartach bezpieczeństwa.