Kwalifikacja A.05

A.05. Wykańczanie wyrobów włókienniczych

1. Przygotowanie wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania

Uczeń:

1) dobiera metody uszlachetniania wyrobów włókienniczych w zależności od ich przeznaczenia;

2) wykonuje czynności związane z przygotowaniem wyrobów włókienniczych do procesu wykańczania;

3) dobiera środki chemiczne stosowane w procesach przygotowania wyrobów włókienniczych do wykańczania;

4) przygotowuje środki chemiczne do zastosowania w procesach wykańczania wyrobów włókienniczych;

5) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących stosowania i przechowywania środków chemicznych;

6) przygotowuje maszyny oraz zespoły maszyn i urządzeń do procesów wykańczania wyrobów włókienniczych;

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn;

8) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń.

2. Obsługiwanie maszyn do wykańczania wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera techniki barwienia wyrobów włókienniczych;

3) dozuje barwniki i środki chemiczne zgodnie z recepturą;

4) wykonuje bielenie, barwienie i drukowanie wyrobów zgodnie z wzorcami;

5) kontroluje zgodność przebiegu procesu produkcyjnego z założeniami technologicznymi;

6) reguluje parametry pracy maszyn i urządzeń;

7) rozpoznaje nieprawidłowości występujące w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;

8) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w procesie wykańczania wyrobów włókienniczych;

9) wykonuje czynności związane z odbiorem wykończonych wyrobów włókienniczych;

10) wykonuje czynności związane z czyszczeniem i konserwacją maszyn i urządzeń;

11) ocenia jakość wykonanych wyrobów włókienniczych.