Brak w naszej bazie egzaminów z wybranej kwalifikacji. Może to być spowodowane niejawnością egzaminów z kwalifikacji z formuły 2019.
Poniżej znajdziesz powiązane kwalifikacje.

Kwalifikacja A.43

A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Przygotowywanie i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

1) opracowuje harmonogram prac związanych z kontrolowaniem pracy maszyn i urządzeń podczas wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

2) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń;

3) przygotowuje maszyny i urządzenia do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z założeniami technicznymi i technologicznymi;

4) nadzoruje obsługę maszyn i urządzeń do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

5) przygotowuje maszyny i urządzenia do wykańczania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

6) kontroluje przestrzeganie procedur jakości w procesie technologicznym.

2. Kontrolowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

1) przygotowuje plan kontroli procesu technologicznego wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

2) kontroluje przebieg procesu technologicznego wytwarzania wyrobów dekoracyjnych pod kątem zgodności z projektem plastycznym i dokumentacją techniczno- -technologiczną;

3) rozpoznaje nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego;

4) dobiera sposoby korygowania nieprawidłowości procesu technologicznego;

5) prowadzi dokumentację przebiegu procesu wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.