Brak w naszej bazie egzaminów z wybranej kwalifikacji. Może to być spowodowane niejawnością egzaminów z kwalifikacji z formuły 2019.
Poniżej znajdziesz powiązane kwalifikacje.

Kwalifikacja A.42

A.42. Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

1. Badanie parametrów surowców i wyrobów włókienniczych

Uczeń:

1) rozróżnia techniki wytwarzania wyrobów włókienniczych;

2) dobiera metody badania surowców i wyrobów włókienniczych;

3) dobiera przyrządy i aparaturę do badania surowców i wyrobów włókienniczych;

4) wykonuje pomiary parametrów strukturalnych i użytkowych wyrobów włókienniczych;

5) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

6) określa właściwości konfekcyjne i użytkowe wyrobów włókienniczych;

7) określa właściwości higieniczne, estetyczne i wytrzymałościowe wyrobów włókienniczych;

8) dobiera sposoby konserwacji wyrobów włókienniczych.

2. Wykonywanie projektów plastycznych włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

1) rozpoznaje dzieła sztuki plastycznej dawnej i współczesnej oraz techniki ich wykonania;

2) rozpoznaje surowce oraz techniki wykonania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

3) dobiera środki plastycznego wyrazu do projektów włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

4) wykorzystuje źródła inspiracji wzorniczej;

5) projektuje włókiennicze wyroby dekoracyjne z uwzględnieniem ich właściwości użytkowych;

6) opracowuje koncepcję wykorzystania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych do określonego wnętrza lub obiektu;

7) dobiera surowce do projektu plastycznego;

8) dobiera techniki wykonania projektu plastycznego;

9) opracowuje dokumentację projektową włókienniczego wyrobu dekoracyjnego.

3. Planowanie procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych

Uczeń:

1) dobiera surowce do wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych zgodnie z projektem plastycznym;

2) dobiera technikę wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

3) wykonuje rysunki splotów stosowanych w włókienniczych wyrobach dekoracyjnych;

4) dobiera technologie wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

5) określa warunki techniczne wykonania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;

6) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniu, w którym wytwarza się włókiennicze wyroby dekoracyjne;

7) planuje czynności związane z wytwarzaniem włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.