Aby wydłużyć zasięg transmisji w łączu optycznym dodano wzmacniacz EDFA. W którym oknie światłowodowym pracuje to łącze?
A
I oknie.

B
II oknie.

C
III oknie.

D
IV oknie.

Następne