Kwalifikacja E.01

E.01. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych

1.Montaż i utrzymanie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje telekomunikacyjnych kanalizacji kablowych;

2) rozpoznaje rodzaje studni kablowych;

3) dobiera teletechniczne rury kanalizacyjne oraz osprzęt rur do rodzaju telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;

4) określa odległości dla skrzyżowań i zbliżeń torów telekomunikacyjnych;

5) montuje kanalizację kablową;

6) stosuje oznakowanie ostrzegawcze i identyfikacyjne w kanalizacji kablowej;

7) wykonuje naprawę i konserwację kanalizacji kablowej.

2.Montaż i utrzymanie torów miedzianych

Uczeń:

1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki w torach miedzianych;

2) dobiera kable miedziane na podstawie oznaczeń;

3) dobiera złącza, gniazda, rozgałęźniki i zwrotnice do montażu torów miedzianych;

4) dobiera urządzenia wzmacniająco-regenerujące do linii telekomunikacyjnej;

5) łączy i układa kable miedziane w kanalizacji kablowej;

6) montuje aparaty przepięciowe oraz instalację uziemiającą do urządzeń zestawianej linii telekomunikacyjnej;

7) wykonuje pomiary propagacyjne torów miedzianych;

8) usuwa uszkodzenia torów miedzianych.

3.Montaż i utrzymanie torów światłowodowych

Uczeń:

1) rozpoznaje nadajniki i odbiorniki torów światłowodowych;

2) rozpoznaje rodzaje włókien i złączy światłowodowych;

3) dobiera kable światłowodowe na podstawie oznaczeń;

4) dobiera złączki, sprzęgacze i wzmacniacze światłowodowe do montażu torów;

5) łączy włókna światłowodowe;

6) układa kable światłowodowe w kanalizacji kablowej.

4.Montaż i utrzymanie linii radiowych

Uczeń:

1) rozpoznaje rodzaje instalacji odgromowych nadawczo-odbiorczych urządzeń linii radiowych;

2) dokonuje analizy poziomu sygnału nadajnika nadawczo-odbiorczych urządzeń linii radiowych na podstawie wyników pomiarów;

3) dobiera częstotliwość pracy urządzeń tworzących linię radiową na podstawie dokumentacji projektowej;

4) rozpoznaje parametry anten nadawczo-odbiorczych;

5) dobiera typ anteny nadawczo-odbiorczej do zasięgu łącza radiowego;

6) dobiera rozmiar i kształt czaszy anteny do warunków propagacji fal elektromagnetycznych;

7) montuje instalacje antenowe linii radiowych;

8) sprawdza działanie linii radiowej;

9) wykonuje pomiary i testy poziomu sygnału odbieranego przez antenę.