Kwalifikacja A.07

A.07. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych

1. Wykonywanie wyrobów kaletniczych

Uczeń:

1) dokonuje klasyfikacji wyrobów kaletniczych;

2) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną;

3) określa koszty wytwarzania wyrobów kaletniczych;

4) dokonuje rozkroju skór i materiałów nieskórzanych na elementy wyrobów kaletniczych;

5) dobiera elementy zdobnicze i okucia w zależności od rodzaju i przeznaczenia wyrobu kaletniczego;

6) wykonuje montaż wyrobów kaletniczych;

7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń;

8) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wykonywania wyrobów kaletniczych;

9) prowadzi kontrolę i ocenę jakości materiałów i wyrobów kaletniczych;

10) przestrzega zasad pakowania, przechowywania i transportu materiałów i wyrobów kaletniczych.

2. Wykonywanie napraw i renowacji wyrobów kaletniczych

Uczeń:

1) rozpoznaje wady i uszkodzenia wyrobów kaletniczych;

2) określa koszty wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;

3) dobiera metody i techniki wykonania naprawy lub renowacji wyrobów kaletniczych;

4) wykonuje naprawę i renowację wyrobów kaletniczych;

5) obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;

6) posługuje się narzędziami do napraw i renowacji wyrobów kaletniczych;

7) sporządza kosztorys naprawy i renowacji wyrobu kaletniczego;

8) ocenia jakość wykonania pracy.