Kwalifikacja A.47

A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła

1. Wykonywanie badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła

Uczeń:

1) określa właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;

2) dobiera metody badań właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;

3) dobiera sprzęt laboratoryjny i urządzenia do badania właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;

4) posługuje się sprzętem i urządzeniami do wykonania badań laboratoryjnych;

5) pobiera i przygotowuje próbki surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła do badań laboratoryjnych;

6) korzysta z instrukcji i norm podczas wykonywania badań laboratoryjnych;

7) wykonuje badania właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;

8) opracowuje i interpretuje wyniki badań laboratoryjnych;

9) prowadzi dokumentację badań laboratoryjnych.

2. Organizowanie procesów sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych

Uczeń:

1) planuje procesy technologiczne sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych;

2) wykonuje obliczenia składu chemicznego szkła i zestawów szklarskich;

3) opracowuje receptury zestawów szklarskich;

4) posługuje się dokumentacją technologiczną, normami i instrukcjami dotyczącymi topienia masy szklanej;

5) dobiera parametry technologiczne procesu sporządzania zestawu szklarskiego;

6) wykonuje obliczenia wskaźników techniczno-technologicznych pieców szklarskich;

7) dobiera piece do topienia mas szklanych;

8) sporządza harmonogramy topienia mas szklanych w piecach szklarskich;

9) nadzoruje procesy technologiczne sporządzania zestawów szklarskich i topienia mas szklanych.

3. Organizowanie procesów formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła

Uczeń:

1) planuje procesy formowania i wykańczania wyrobów ze szkła oraz zdobienia szkła różnymi technikami;

2) określa wpływ właściwości płynnej masy szklanej i szkła na proces formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;

3) posługuje się dokumentacją technologiczną procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;

4) dobiera parametry technologiczne procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;

5) wykonuje obliczenia zdolności produkcyjnej maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle szklarskim;

6) obsługuje urządzenia do sterowania procesami technologicznymi i kontrolowania procesów technologicznych;

7) dobiera parametry procesu odprężania, hartowania i obróbki termicznej wyrobów ze szkła;

8) nadzoruje procesy formowania i wykańczania wyrobów ze szkła oraz zdobienia szkła różnymi technikami;

9) planuje i nadzoruje proces technologiczny przetwórstwa wyrobów ze szkła;

10) sporządza raporty dotyczące przebiegu procesu formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła.