Kwalifikacja A.01

A.01. Wytwarzanie wyrobów ze szkła

1. Sporządzanie zestawów szklarskich i topienie mas szklanych

Uczeń:

1) dobiera surowce szklarskie;

2) dobiera maszyny i urządzenia do przygotowania surowców i sporządzania zestawów szklarskich;

3) obsługuje maszyny i urządzenia podczas przygotowania i naważania surowców szklarskich;

4) sporządza zestawy szklarskie różnymi technikami;

5) dobiera maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;

6) obsługuje maszyny i urządzenia do transportu i zasypu zestawów szklarskich do pieców;

7) obsługuje piece szklarskie podczas wytopu masy szklanej;

8) kontroluje parametry topienia mas szklanych w piecach;

9) wykonuje czynności związane z obsługą pieców do topienia mas szklanych;

10) ocenia jakość masy szklanej.

2. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem ręcznym

Uczeń:

1) rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem ręcznym;

2) dobiera materiały, narzędzia i urządzenia do ręcznego formowania i zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;

3) wykonuje czynności związane z formowaniem wyrobów ze szkła sposobem ręcznym;

4) obsługuje urządzenia do ręcznego formowania wyrobów ze szkła;

5) wykonuje czynności związane ze zdobieniem wyrobów ze szkła technikami hutniczymi;

6) ocenia jakość wykonania wyrobów formowanych ze szkła sposobem ręcznym;

7) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi do ręcznego formowania wyrobów ze szkła.

3. Formowanie wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym

Uczeń:

1) rozpoznaje wyroby ze szkła formowane sposobem mechanicznym;

2) rozróżnia techniki mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;

3) rozróżnia sposoby zasilania masą szklaną maszyn i urządzeń w procesie kształtowania wyrobów ze szkła;

4) dobiera maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;

5) obsługuje maszyny i urządzenia do mechanicznego formowania wyrobów ze szkła;

6) ocenia jakość wykonania wyrobów ze szkła formowanych sposobem mechanicznym.

4. Wykańczanie, zdobienie oraz przetwarzanie wyrobów ze szkła

Uczeń:

1) wykonuje czynności związane z odprężaniem, hartowaniem i obróbką termiczną wyrobów ze szkła;

2) wykonuje czynności związane z obsługą pieców do odprężania i hartowania wyrobów ze szkła;

3) dobiera materiały i narzędzia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;

4) dobiera techniki wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;

5) dobiera techniki zdobienia hutniczego wyrobów ze szkła;

6) dobiera maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;

7) obsługuje maszyny i urządzenia do wykańczania, zdobienia i przetwarzania wyrobów ze szkła;

8) ocenia jakość wyrobów ze szkła.