Kwalifikacja AU.14

AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

1. Projektowanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:

 1. posługuje się projektami plastycznymi wyrobów odzieżowych;
 2. wykonuje pomiary krawieckie;
 3. dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;
 4. stosuje zasady konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych;
 5. wykonuje modelowanie form wyrobów odzieżowych;
 6. przygotowuje szablony wyrobów odzieżowych;
 7. projektuje układy szablonów;
 8. planuje operacje technologiczne związane z wykonywaniem wyrobów odzieżowych;
 9. dobiera rodzaje ściegów i szwów do określonych operacji technologicznych;
 10. dobiera sposoby wykończania i uszlachetniania wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:

 1. posługuje się dokumentacją wyrobów odzieżowych;
 2. oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;
 3. dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;
 4. dobiera maszyny i urządzenia do wykonywania określonych wyrobów odzieżowych;
 5. dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;
 6. obsługuje maszyny szwalnicze;
 7. rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;
 8. łączy elementy wyrobów odzieżowych;
 9. wykonuje czynności związane z wykończaniem i uszlachetnianiem wyrobów odzieżowych;
 10. stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;
 11. wykonuje prace związane z przeróbką lub naprawą wyrobów odzieżowych;
 12. oblicza koszty wykonania wyrobów odzieżowych;
 13. ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.