Kwalifikacja A.12

A.12. Wykonywanie usług krawieckich

1. Wykonywanie wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) wykonuje pomiary krawieckie;

2) dobiera materiały odzieżowe, dodatki krawieckie i zdobnicze do asortymentu odzieży;

3) oblicza zużycie materiałów odzieżowych i dodatków krawieckich;

4) wykonuje formy i szablony elementów wyrobów odzieżowych;

5) wykonuje modelowanie konstrukcyjne wyrobów odzieżowych;

6) dokonuje rozkroju materiałów odzieżowych;

7) dobiera maszyny szwalnicze do szycia określonych wyrobów odzieżowych;

8) dobiera oprzyrządowanie maszyn szwalniczych;

9) obsługuje maszyny szwalnicze;

10) rozpoznaje nieprawidłowości w działaniu mechanizmów maszyn szwalniczych;

11) łączy elementy wyrobów odzieżowych;

12) stosuje obróbkę parowo-cieplną materiałów i wyrobów odzieżowych;

13) ocenia jakość wykonanych wyrobów odzieżowych.

2. Wykonywanie prac związanych z przeróbką oraz naprawą wyrobów odzieżowych

Uczeń:

1) dokonuje oceny wyrobów odzieżowych przeznaczonych do przeróbki lub naprawy;

2) rozpoznaje wady w wyrobach odzieżowych;

3) określa zakres prac związanych z przeróbką lub naprawą wyrobu odzieżowego;

4) dobiera sposoby wykonywania przeróbek w wyrobach odzieżowych;

5) wykonuje pomiary krawieckie związane z przeróbką wyrobów odzieżowych;

6) przygotowuje wyrób odzieżowy do przeróbki;

7) dokonuje przeróbek wyrobów odzieżowych;

8) rozpoznaje uszkodzenia wyrobów odzieżowych;

9) dobiera sposoby dokonywania napraw wyrobów odzieżowych;

10) dokonuje naprawy wyrobów odzieżowych;

11) ocenia jakość dokonanych przeróbek i napraw;

12) dokonuje kalkulacji kosztów i określa ceny wykonanych usług.