Przy załadunku komory sterylizatora parowego należy przestrzegać maksymalnych wielkości wsadu podanych przez
A
pielęgniarkę epidemiologiczną.

B
użytkownika sterylizatora.

C
producenta sterylizatora.

D
kierownika zakładu.

Następne