Kwalifikacja A.29

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

1. Prowadzenie korespondencji i negocjacji

Uczeń:

1) analizuje oferty kontrahentów sporządzone w języku polskim i języku obcym;

2) przygotowuje ofertę usług spedycyjnych w języku polskim i języku obcym;

3) sporządza korespondencję handlową w języku polskim i języku obcym;

4) przestrzega procedur dotyczących zakupu towarów i usług;

5) dobiera formułę Incoterms do warunków wykonania zlecenia;

6) dobiera metody negocjacji do rodzaju usługi lub wymagań kontrahenta;

7) dobiera instrumenty marketingowe do rodzaju usługi lub wymagań klienta;

8) wybiera dostawców i podwykonawców;

9) dobiera sposób i zakres obsługi do potrzeb klienta;

10) sporządza umowy o świadczenie usług w języku polskim i języku obcym;

11) przestrzega procedur rozpatrywania reklamacji.

2. Kalkulowanie cen usług spedycyjno-transportowych

Uczeń:

1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji rozliczeniowej;

2) analizuje koszty spedycyjno-transportowe;

3) ustala ceny i taryfikatory usług spedycyjnych;

4) różnicuje ceny usług spedycyjnych;

5) stosuje przepisy prawa podatkowego;

6) przestrzega zasad opłacania należności przewozowych;

7) analizuje wskaźniki statystyczne stosowane do oceny efektywności usług spedycyjnych.