Kwalifikacja ST.02

ST.02. Realizacja nagrań

1. Rejestrowanie materiału dźwiękowego

Uczeń:

 1. rozróżnia elementy oraz określa właściwości mikserów dźwięku i przedwzmacniaczy mikrofonowych;
 2. konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
 3. dokonuje analizy zleceń dotyczących rejestracji materiału dźwiękowego;
 4. planuje i wykonuje adaptację akustyczną planu nagraniowego;
 5. wykonuje pomiary akustyki pomieszczeń;
 6. posługuje się terminologią dotyczącą procesów i urządzeń elektroakustycznych;
 7. charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
 8. organizuje plan nagraniowy;
 9. dobiera rodzaje i modele mikrofonów do rejestracji ścieżki dźwiękowej;
 10. stosuje różne techniki mikrofonowania z wykorzystaniem wiedzy z zakresu instrumentoznawstwa;
 11. rozróżnia parametry instrumentów muzycznych istotne dla rejestracji dźwięku;
 12. stosuje kompresory, ograniczniki, bramki szumów;
 13. obsługuje urządzenia rejestrujące materiał dźwiękowy;
 14. charakteryzuje nośniki do zapisu dźwięku;
 15. posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń elektroakustycznych;
 16. rozpoznaje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej;
 17. charakteryzuje techniki wydobywania dźwięku z instrumentów akustycznych;
 18. odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
 19. wykorzystuje wiedzę z historii muzyki do realizacji określonych zadań;
 20. rozróżnia elementy dzieła muzycznego;
 21. dokonuje subiektywnej oceny jakości nagrań dźwiękowych.

2. Postprodukcja materiałów dźwiękowych

Uczeń:

 1. konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie;
 2. konfiguruje i obsługuje programy do wielośladowego miksowania dźwięku;
 3. stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania materiału dźwiękowego;
 4. przetwarza dźwięk z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
 5. rozróżnia procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 6. stosuje standardy połączeń procesorów przetwarzających dźwięk;
 7. obsługuje sprzętowe i programowe procesory przetwarzające intonację, barwę, dynamikę i przestrzeń dźwięku;
 8. określa zastosowanie procesorów przekształcających w nagraniach dźwięku;
 9. charakteryzuje metody i urządzenia do edycji dźwięku;
 10. stosuje programy komputerowe do montażu dźwięku;
 11. wykonuje prace z zakresu montażu cyfrowego i analogowego dźwięku;
 12. sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
 13. sporządza opisy nośników dźwięku;
 14. wykonuje materiały dźwiękowe o różnym charakterze;
 15. przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego;
 16. rozróżnia parametry techniczne plików dźwiękowych;
 17. obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
 18. obsługuje programy edycji danych uzupełniających w plikach dźwiękowych;
 19. wykonuje konserwację konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy mikrofonowych, procesorów przetwarzających dźwięk.

3. Edycja komunikatów systemu MIDI

Uczeń:

 1. charakteryzuje właściwości systemu MIDI;
 2. dokonuje połączeń sprzętowych i programowych w systemie MIDI;
 3. dobiera programy sekwencerowe;
 4. rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
 5. zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
 6. edytuje zdarzenia MIDI;
 7. identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
 8. posługuje się komunikatami System Exclusive do przesyłania ustawień MIDI;
 9. posługuje się komunikatami MMC (ang. MIDI Machine Control), MTC (ang. MIDI Time Code) i BeatClock (ang. MIDI Clock Beat) do synchronizacji MIDI z innymi urządzeniami studia dźwiękowego.

4. Edycja instrumentów MIDI

Uczeń:

 1. konfiguruje programowe i sprzętowe instrumenty MIDI;
 2. rozróżnia elementy sterujące instrumentów MIDI;
 3. rozróżnia bloki generujące dźwięk w instrumentach MIDI;
 4. edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach MIDI;
 5. stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
 6. dokonuje mapowania kontrolerów MIDI;
 7. obsługuje programy do edycji instrumentów MIDI;
 8. wykonuje konserwację instrumentów MIDI.