Kwalifikacja ST.04

ST.04. Montaż nagrań dźwiękowych

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych

Uczeń:

  1. posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;
  2. prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;
  3. rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;
  4. dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

2. Edytowanie nagrań dźwiękowych

Uczeń:

  1. dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;
  2. normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;
  3. obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;
  4. dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;
  5. sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;
  6. przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.