Kwalifikacja S.04

S.04. Montaż nagrań dźwiękowych

1. Preprodukcja nagrań dźwiękowych

Uczeń:

1) posługuje się dokumentacją produkcji nagrań dźwiękowych;

2) prowadzi dokumentację prac dotyczących montażu nagrań dźwiękowych;

3) rozróżnia parametry techniczne nagrań i plików dźwiękowych;

4) dobiera i przygotowuje programy do montażu nagrań dźwiękowych.

2. Edytowanie nagrań dźwiękowych

Uczeń:

1) dokonuje montażu nagrań dźwiękowych na podstawie dokumentacji;

2) normalizuje pliki dźwiękowe zgodnie z dokumentacją;

3) obsługuje programy do konwersji plików dźwiękowych;

4) dokonuje edycji znaczników w plikach dźwiękowych;

5) sporządza kopie materiałów dźwiękowych na różnych nośnikach;

6) przestrzega zasad archiwizacji materiału dźwiękowego.