Kwalifikacja AU.28

AU.28. Realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Uczeń:

 1. posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
 2. pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
 3. tworzy obiekty grafiki rastrowej;
 4. projektuje obiekty grafiki wektorowej;
 5. tworzy obiekty animowane;
 6. pozyskuje i edytuje materiały wideo;
 7. pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
 8. pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
 9. obsługuje skanery i drukarki 3D;
 10. kataloguje materiały cyfrowe.

2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych

Uczeń:

 1. dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
 2. przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
 3. tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
 4. projektuje prezentacje multimedialne;
 5. dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
 6. stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
 7. projektuje fotokasty i galerie internetowe;
 8. publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
 9. publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.