Kwalifikacja AU.23

AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych

Uczeń:

 1. przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;
 2. organizuje miejsca na potrzeby planu zdjęciowego;
 3. określa metody rejestracji obrazu;
 4. dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;
 5. przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;
 6. wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;
 7. sporządza plan wykonywania prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

Uczeń:

 1. przestrzega zasad rejestracji obrazu;
 2. posługuje się sprzętem fotograficznym;
 3. stosuje sprzęt oświetleniowy podczas rejestracji obrazu;
 4. rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;
 5. wykonuje zdjęcia plenerowe;
 6. wykonuje zdjęcia studyjne;
 7. wykonuje zdjęcia techniczne.

3. Obróbka i publikacja obrazu

Uczeń:

 1. dobiera sprzęt i urządzenia do obróbki i publikacji obrazu;
 2. wykonuje kopie obrazów z wykorzystaniem różnych technik;
 3. wykorzystuje oprogramowanie graficzne do obróbki obrazu;
 4. dokonuje obróbki obrazu;
 5. przygotowuje obrazy do publikacji;
 6. drukuje obrazy;
 7. publikuje obrazy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. archiwizuje obrazy;
 9. wykonuje konserwację wykorzystywanego sprzętu.