Kwalifikacja A.20

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

1. Organizacja prac fotograficznych

Uczeń:

1) przestrzega zasad kompozycji i estetyki obrazu;

2) organizuje miejsca na potrzeby planu fotograficznego;

3) określa metody rejestracji obrazu;

4) dobiera sprzęt i materiały do realizacji prac fotograficznych;

5) przestrzega zasad techniki świetlnej w realizacji oświetlenia planu zdjęciowego;

6) wykonuje konserwację sprzętu zdjęciowego i oświetleniowego;

7) sporządza dokumentację z zakresu planowania i organizacji prac fotograficznych.

2. Rejestracja obrazu

Uczeń:

1) przestrzega zasad rejestracji obrazu;

2) rejestruje obrazy z wykorzystaniem różnych technik fotograficznych;

3) wykonuje zdjęcia plenerowe;

4) wykonuje zdjęcia studyjne;

5) wykonuje zdjęcia techniczne;

6) posługuje się sprzętem fotograficznym i oświetleniowym stosowanym podczas rejestracji obrazu.

3. Kopiowanie i obróbka obrazu

Uczeń:

1) dobiera sprzęt i urządzenia do kopiowania, obróbki i wizualizacji obrazu;

2) wykonuje kopie obrazów na materiałach fotograficznych;

3) wykonuje obróbkę chemiczną materiałów fotograficznych;

4) wykonuje skanowanie oryginałów;

5) dokonuje cyfrowej obróbki obrazu;

6) drukuje obrazy z plików graficznych;

7) archiwizuje obrazy;

8) wykonuje konserwację sprzętu i urządzeń do powielania i obróbki obrazu.