Kwalifikacja A.55

A.55. Drukowanie cyfrowe

1. Drukowanie nakładu

Uczeń:

1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;

3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu;

4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu;

6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu;

7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych;

8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe;

9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów;

10) określa sposoby personalizacji druków;

11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych;

12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych.

2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych

Uczeń:

1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;

2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego;

3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego;

4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania;

5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania;

6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych;

7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe;

8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych;

9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych;

10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji.