Kwalifikacja A.54

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

1. Opracowywanie publikacji

Uczeń:

1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji;

2) ustala parametry technologiczne wyrobu;

3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym;

4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego;

5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego;

6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego.

2. Przygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania

Uczeń:

1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji;

2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji;

3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania;

4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki;

5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania;

6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania;

7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania;

8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania;

9) wykonuje impozycję prac cyfrowych;

10) wykonuje wydruki próbne;

11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii;

12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej.