Kwalifikacja AU.64

AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych

1. Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej

Uczeń:

 1. dobiera metody porządkowania dokumentacji;
 2. określa przynależność zespołową i rodzaj dokumentacji;
 3. segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację;
 4. opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji;
 5. sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji.

2. Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej

Uczeń:

 1. dobiera metodę porządkowania dokumentacji audiowizualnej;
 2. segreguje, klasyfikuje i inwentaryzuje dokumentację audiowizualną;
 3. opracowuje inwentarz archiwalny dokumentacji audiowizualnej;
 4. sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji audiowizualnej;
 5. sporządza pomoce archiwalne dla różnego typu dokumentacji audiowizualnej.

3. Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych

Uczeń:

 1. dobiera metodę opracowywania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 2. porządkuje, inwentaryzuje i sporządza inwentarz archiwalny dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 3. sporządza pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 4. posługuje się sprzętem do odtwarzania dokumentacji na nośnikach elektronicznych;
 5. sporządza kopie bezpieczeństwa dokumentacji na nośnikach elektronicznych.