Kwalifikacja TG.13

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

Uczeń:

 1. rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter;
 2. rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
 3. rozróżnia rodzaje prac porządkowych;
 4. dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych;
 5. obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości;
 6. stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne;
 7. przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
 8. utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu;
 9. przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości;
 10. przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.

2. Przygotowywanie i podawanie śniadań

Uczeń:

 1. przestrzega zasad przechowywania żywności;
 2. przestrzega zasad sporządzania jadłospisów;
 3. rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych;
 4. rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań;
 5. dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów;
 6. użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów;
 7. przygotowuje potrawy i napoje;
 8. rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
 9. dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu;
 10. rozróżnia bieliznę i zastawę stołową;
 11. stosuje techniki nakrywania stołu;
 12. dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań;
 13. przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości;
 14. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Uczeń:

 1. klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe;
 2. przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych;
 3. przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych;
 4. organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem;
 5. sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.