Podczas higienicznego mycia rąk podopiecznej należy stosować po ich namydleniu mycie przez
A
5-10 sekund.

B
10-20 sekund.

C
30 - 60 sekund.

D
80 - 90 sekund.

Następne