Kwalifikacja A.14

A.14. Realizacja procesów introligatorskich

1. Wykonywanie obróbki druków luźnych

Uczeń:

1) dobiera metody i techniki wykonania druków luźnych;

2) dobiera materiały i maszyny do wykonywania druków luźnych;

3) przygotowuje materiały do wykonywania druków luźnych;

4) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania druków luźnych;

5) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych;

6) dobiera metody kontroli i oceny jakości wykonywania druków luźnych;

7) prowadzi bieżącą kontrolę procesu wykonywania druków luźnych;

8) przygotowuje druki luźne do ekspedycji.

2. Wykonywanie opraw

Uczeń:

1) określa rodzaje opraw i ich elementy składowe;

2) dobiera metody i techniki wykonywania opraw;

3) przestrzega zasad przygotowania materiałów do wykonywania opraw;

4) przygotowuje materiały do wykonywania opraw;

5) przestrzega zasad przygotowania maszyn do wykonywania opraw;

6) obsługuje maszyny i urządzenia do wykonywania opraw;

7) dobiera metody kontroli i oceny procesu wykonywania opraw;

8) prowadzi bieżącą kontrolę procesu wykonywania opraw;

9) przygotowuje oprawy do ekspedycji.