Kwalifikacja A.52

A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia

1. Badanie właściwości materiałów stosowanych w procesie produkcji obuwia

Uczeń:

1) charakteryzuje metody badań laboratoryjnych materiałów i półproduktów;

2) określa właściwości materiałów i półproduktów na podstawie badań laboratoryjnych;

3) określa przydatność materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych do produkcji wyrobów skórzanych;

4) określa wymagania technologiczne rodzajów i gatunków skór, materiałów skóropodobnych, materiałów włókienniczych i tworzyw sztucznych;

5) dobiera materiały do produkcji wyrobów skórzanych;

6) określa właściwości i zastosowanie różnych rodzajów klejów.

2. Planowanie i nadzorowanie procesu produkcji obuwia

Uczeń:

1) posługuje się Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług;

2) opracowuje projekty obuwia i sporządza dokumentację projektową;

3) sporządza dokumentację techniczną i technologiczną obuwia;

4) planuje rozmieszczenie stanowisk roboczych w procesie produkcji obuwia;

5) stosuje różne formy organizacji produkcji obuwia;

6) nadzoruje proces produkcyjny obuwia;

7) określa normy zużycia materiałów w procesie produkcji obuwia;

8) ustala normy czasu pracy w procesie produkcji obuwia.