Kwalifikacja E.02

E.02. Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

1. Montaż podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Uczeń:

1) dobiera okablowanie, elementy oraz podzespoły elektroniczne i osprzęt telekomunikacyjny do montażu sieci telekomunikacyjnych;

2) montuje elementy konstrukcyjne, elementy i podzespoły elektroniczne oraz osprzęt telekomunikacyjny w urządzeniach sieci telekomunikacyjnych;

3) montuje urządzenia sieci telekomunikacyjnej w obiektach;

4) podłącza urządzenia sieci telekomunikacyjnych w obiektach;

5) montuje urządzenia zasilające i zabezpieczające sieci telekomunikacyjne;

6) montuje systemy alarmowe urządzeń sieci telekomunikacyjnych.

2. Konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjnych

Uczeń:

1) rozpoznaje sieci abonenckie i ich parametry;

2) rozpoznaje funkcje central abonenckich analogowych i cyfrowych;

3) rozróżnia rodzaje sygnałów w łączu abonenckim;

4) wykonuje pomiary parametrów urządzeń analogowych i cyfrowych sieci telekomunikacyjnych;

5) wykonuje pomiary linii abonenckiej;

6) konfiguruje aparaty końcowe systemów analogowych i cyfrowych z centralą abonencką;

7) usuwa uszkodzenia w urządzeniach sieci telekomunikacyjnych.