Kwalifikacja E.04

E.04. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) wyjaśnia budowę i zasady działania urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;

3) rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) przestrzega zasad instalacji i obsługi oprogramowania do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;

5) określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) przestrzega zasad obsługi sieci komunikacyjnych w systemach mechatronicznych;

7) instaluje oprogramowanie specjalistyczne do układów programowalnych oraz oprogramowanie do wizualizacji i symulacji procesów;

8) podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;

9) podłącza układy komunikacyjne urządzeń i systemów mechatronicznych;

10) uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne;

11) wykonuje niezbędne regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;

12) sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

2. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

1) dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

5) przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły niezbędne do konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

6) wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;

7) wykonuje wymianę niesprawnych elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;

8) ocenia jakość wykonanych prac.