Kwalifikacja M.23

M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu

1. Montowanie kadłuba okrętu z sekcji i bloków

Uczeń:

1) wykonuje podbudowę do montażu kadłuba okrętu;

2) analizuje i wykorzystuje charakterystykę techniczną doku lub pochylni;

3) korzysta z instrukcji tolerancji i standardu budowy kadłuba okrętu;

4) stosuje technologie budowy kadłuba okrętu;

5) analizuje i wykorzystuje plan kolejności montażu kadłuba okrętu;

6) analizuje i wykorzystuje zestawienie sekcji według planu kolejności montażu kadłuba okrętu;

7) wykonuje montaż kadłuba okrętu;

8) analizuje i wykorzystuje plan otworów komunikacyjnych w kadłubie okrętu;

9) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposażenie kadłuba okrętu;

10) prostuje konstrukcje kadłuba okrętu;

11) montuje i wykonuje próby obciążeniowe uchwytów do montażu śruby i płetwy steru;

12) wykonuje próby szczelności zbiorników i kadłuba okrętu;

13) montuje stępkę przeciwprzechyłową, znaki zanurzenia oraz znaki wolnej burty na kadłubie okrętu;

14) analizuje i wykorzystuje plan baz pomiarowych kadłuba okrętu;

15) wykonuje pomiary geometryczne kadłuba okrętu;

16) analizuje zagrożenia podczas montażu i remontu kadłuba okrętu.

2. Przygotowywanie kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania

Uczeń:

1) analizuje i wykorzystuje program prób szczelności zbiorników i kadłuba okrętu;

2) analizuje i wykorzystuje plan zbiorników i ich oznakowanie;

3) wykonuje próby szczelności zbiorników kadłuba okrętu;

4) wykonuje przegląd podwodnej części kadłuba okrętu;

5) analizuje i wykorzystuje dokumentację konstrukcyjną podbudowy okrętu do wodowania;

6) korzysta z instrukcji obsługi urządzeń służących do wodowania;

7) zabezpiecza podbudowę przed przewróceniem się w trakcie wodowania;

8) wykonuje polecenia osoby kierującej wodowaniem okrętu;

9) korzysta z dokumentacji balastowania okrętu na czas wodowania;

10) wykonuje zabezpieczenie okrętu po jego zwodowaniu;

11) analizuje zagrożenia podczas przygotowywania kadłuba okrętu oraz urządzeń do wodowania.

3. Wykonywanie prac remontowych kadłuba okrętu

Uczeń:

1) prowadzi prace dotyczące posadowienia kadłuba okrętu na podbudowie technologicznej;

2) analizuje i wykorzystuje plan dokowania i rozmieszczenia podbudowy;

3) prowadzi prace w zakresie budowy rusztowań;

4) montuje zejściówki i kładki komunikacyjne;

5) instaluje i uruchamia wentylację oraz oświetlenie;

6) wykonuje przegląd doku oraz urządzeń służących do wyprowadzenia okrętu z doku;

7) wykonuje prace remontowe kadłuba okrętu zgodnie z procedurami;

8) analizuje i przygotowuje wykaz oprzyrządowania niezbędnego do przeprowadzenia prac remontowych kadłuba okrętu;

9) korzysta ze specyfikacji prac remontowych kadłuba okrętu;

10) wykonuje prace remontowe kadłuba okrętu zgodnie ze specyfikacją;

11) stosuje instrukcje oczyszczania powierzchni kadłuba okrętu;

12) analizuje zagrożenia podczas wykonywania prac remontowych kadłuba okrętu.