Kwalifikacja M.22

M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu

1. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych

Uczeń:

1) stosuje instrukcje obsługi urządzeń na ciągu obróbki wstępnej blach i profili hutniczych;

2) korzysta z zestawienia blach i profili hutniczych do wykonania kadłuba okrętu;

3) analizuje właściwości stosowanych materiałów;

4) transportuje blachy i profile hutnicze na stanowiska obróbcze;

5) wykonuje wstępne czyszczenie blach i profili hutniczych;

6) korzysta z tabeli parametrów prostowania i odprężania blach na prostowarkach;

7) wykonuje walcowanie odprężające blach;

8) wykonuje czyszczenie strumieniowo-ścierne blach i profili hutniczych w komorach zamkniętych;

9) wykonuje wstępną konserwację blach i profili hutniczych;

10) wykonuje suszenie blach i profili hutniczych;

11) stosuje wytyczne dotyczące znakowania blach i profili hutniczych wykonanych ze stali okrętowej;

12) wykonuje opisy blach i profili hutniczych zgodnie z dokumentacją;

13) analizuje zagrożenia podczas wykonywania prac na ciągu obróbki wstępnej blach i profili hutniczych.

2. Wykonywanie elementów konstrukcyjnych i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba okrętu

Uczeń:

1) korzysta z instrukcji obsługi sprzętu do gazowego cięcia i spawania metali;

2) przestrzega procedur oraz stosuje instrukcje wykonywania elementów konstrukcyjnych i węzłów prefabrykacji wstępnej;

3) posługuje się zestawieniem kart wykroju elementów konstrukcyjnych w zależności od technik cięcia;

4) wykonuje cięcie elementów konstrukcyjnych;

5) wykonuje gięcie blach i profili;

6) korzysta ze standardu budowy kadłuba okrętu do prawidłowego wykonania konstrukcji;

7) montuje wykonane elementy konstrukcyjne w węzły prefabrykacji wstępnej;

8) trasuje elementy konstrukcyjne i węzły prefabrykacji wstępnej według oznaczeń w dokumentacji konstrukcyjnej;

9) kompletuje elementy konstrukcyjne i podzespoły według stopni prefabrykacyjnych i montażowych;

10) transportuje elementy konstrukcyjne i węzły prefabrykacji wstępnej do prefabrykacji sekcji.

3. Montowanie sekcji i bloków kadłuba okrętu

Uczeń:

1) transportuje elementy na stanowiska montażu sekcji i bloków kadłuba okrętu;

2) rozróżnia podział kadłuba okrętu na sekcje i bloki;

3) wykonuje płaty sekcji płaskich;

4) dobiera techniki montażu i spawania sekcji i bloków kadłuba okrętu;

5) stosuje zestawienia stopni prefabrykacyjnych i montażowych sekcji i bloków kadłuba okrętu;

6) wykonuje szkice traserskie do montażu sekcji i bloków kadłuba okrętu oraz analizuje karty ich pomiarów;

7) wykonuje sekcje płaskie, krzywoliniowe i przestrzenne dna i burty, grodzie oraz pokłady zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną;

8) montuje bloki kadłuba okrętu z sekcji;

9) ocenia zakres zbrojenia i wyposażenia sekcji i bloków kadłuba okrętu;

10) kompletuje i montuje zbrojenie i wyposażenie sekcji przestrzennych i bloków kadłuba okrętu;

11) trasuje płaty, sekcje płaskie, krzywoliniowe oraz bloki kadłuba okrętu;

12) wykonuje pomiary sekcji płaskich, krzywoliniowych i przestrzennych oraz bloków kadłuba okrętu;

13) wykonuje i montuje oprzyrządowanie do prefabrykacji, transportu i odwracania konstrukcji okrętowych;

14) prostuje konstrukcje po zakończeniu montażu sekcji;

15) montuje i demontuje rusztowania oraz oprzyrządowanie technologiczne.

4. Transportowanie sekcji i bloków kadłuba okrętu

Uczeń:

1) wykonuje i montuje uchwyty do transportu i odwracania sekcji i bloków kadłuba okrętu;

2) wykonuje i montuje belki technologiczne usztywniające sekcje, podpory i wzmocnienia bloków kadłuba okrętu;

3) transportuje sekcje i bloki na podbudowę technologiczną do montażu kadłuba okrętu.