Kwalifikacja EE.02

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Uczeń:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych;
 2. dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn;
 3. dobiera materiały konstrukcyjne;
 4. rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej;
 5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły mechaniczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu;
 7. dobiera techniki łączenia materiałów;
 8. dobiera narzędzia do montażu i demontażu podzespołów i zespołów mechanicznych;
 9. wykonuje montaż i demontaż podzespołów i zespołów mechanicznych;
 10. kontroluje jakość wykonanego montażu, podzespołów i zespołów mechanicznych.

2. Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych

Uczeń:

 1. wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 2. wyjaśnia działanie układów sterowania pneumatycznego i hydraulicznego;
 3. rozróżnia elementy, podzespoły, zespoły pneumatyczne i hydrauliczne;
 4. rozróżnia parametry i funkcje elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 5. dobiera elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne do montażu urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. wykonuje pomiary podstawowych wielkości w układach pneumatycznych i hydraulicznych;
 7. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 8. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych przygotowanych do montażu;
 9. wykonuje montaż i demontaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 10. kontroluje jakość montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych;
 11. sprawdza zgodność montażu elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych zgodnie z dokumentacją.

3. Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych

Uczeń:

 1. określa parametry elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 2. charakteryzuje funkcje elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 3. wyjaśnia działanie układów sterowania elektrycznego i elektronicznego;
 4. dobiera elementy i podzespoły elektryczne i elektroniczne do montażu w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 5. dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 6. ocenia stan techniczny elementów, podzespołów elektrycznych i elektronicznych przygotowanych do montażu;
 7. wykonuje montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 8. kontroluje jakość montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 9. sprawdza zgodność montażu elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych z dokumentacją techniczną.

4. Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

 1. wyjaśnia budowę oraz zasadę działania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. rozpoznaje układy zasilające urządzenia i systemy mechatroniczne;
 3. rozróżnia parametry urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. instaluje oprogramowanie do programowania układów programowalnych, wizualizacji i symulacji procesów;
 5. określa metody sprawdzania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 6. podłącza urządzenia i systemy mechatroniczne do układów zasilania mediami roboczymi;
 7. uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z instrukcją;
 8. wykonuje regulacje urządzeń i systemów mechatronicznych;
 9. sprawdza działanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

5. Konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Uczeń:

 1. rozróżnia i dobiera metody konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;
 2. monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
 3. wykonuje przeglądy techniczne urządzeń i systemów mechatronicznych;
 4. wykonuje pomiary wielkości fizycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;
 5. przygotowuje materiały, elementy, podzespoły i zespoły urządzeń i systemów mechatronicznych do konserwacji;
 6. wykonuje konserwację urządzeń i systemów mechatronicznych;
 7. wykonuje wymianę elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych;
 8. ocenia jakość wykonanych prac związanych z konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych.