Kwalifikacja MG.17

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń

Uczeń:

 1. rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń;
 2. stosuje metody montażu maszyn i urządzeń;
 3. dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych;
 4. przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu;
 5. ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach;
 6. wykonuje montaż połączeń;
 7. wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń;
 8. wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń;
 9. sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń;
 10. posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Uczeń:

 1. charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń;
 2. określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń;
 3. przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń;
 4. wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń;
 5. rozróżnia części maszyn i urządzeń;
 6. dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy;
 7. wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń;
 8. wykonuje konserwację maszyn i urządzeń;
 9. instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku;
 10. dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia;
 11. ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.