Kwalifikacja MG.18

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

 1. przyjmuje pojazd samochodowy do diagnostyki oraz sporządza dokumentację tego przyjęcia;
 2. przygotowuje pojazd samochodowy do diagnostyki;
 3. charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;
 4. określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;
 5. stosuje narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych;
 6. dobiera metody oraz określa zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 7. stosuje programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych;
 8. wykonuje pomiary i badania diagnostyczne pojazdów samochodowych oraz interpretuje ich wyniki;
 9. ocenia stan techniczny pojazdów samochodowych.

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Uczeń:

 1. lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;
 2. szacuje koszty napraw pojazdów samochodowych;
 3. dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;
 4. wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 5. przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 6. dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;
 7. wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych    z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;
 8. wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 9. wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;
 10. wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;
 11. przeprowadza próby po naprawie pojazdów samochodowych;
 12. ocenia jakość wykonania naprawy i ustala jej koszt.