Która z wymienionych substancji stosowana jest do osuszania gazu ziemnego metodą adsorpcyjną?
A
Węgiel aktywny.

B
Chlorek wapnia.

C
Węglan wapnia.

D
Chlorek sodu.

Następne