Profesjonalny Hosting


Proces stabilizacji ropy naftowej stosuje się w celu oddzielenia od ropy
A
zawiesin.

B
wody złożowej.

C
soli mineralnych.

D
lekkich węglowodorów.

Następne