Kwalifikacja EE.03

EE.03. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych

1. Montaż i demontaż elementów, układów i urządzeń elektronicznych

Uczeń:

 1. określa funkcje i zastosowanie elementów, układów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 2. przygotowuje elementy do montażu;
 3. wykonuje lutowanie ręczne przewlekane i powierzchniowe;
 4. wylutowuje elementy elektroniczne;
 5. sprawdza poprawność wykonanych połączeń zgodnie z dokumentacją;
 6. uruchamia układy i urządzenia elektroniczne;
 7. lokalizuje usterki w układach i urządzeniach elektronicznych;
 8. usuwa usterki układów i urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 9. sporządza dokumentację powykonawczą zmontowanych układów i urządzeń;
 10. stosuje programy do symulacji działań układów elektronicznych;
 11. rozróżnia symbole na urządzeniach związane z ochroną środowiska;
 12. demontuje urządzenia i układy elektroniczne;
 13. przygotowuje zdemontowane elementy urządzeń do recyklingu;
 14. stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

1. Wykonywanie instalacji wraz z montażem urządzeń elektronicznych

Uczeń:

 1. określa funkcje i zastosowanie elementów instalacji na podstawie wyglądu, oznaczeń i symboli graficznych;
 2. wyznacza trasy przewodów dla instalowanych urządzeń elektronicznych;
 3. przygotowuje przewody do instalowanych urządzeń elektronicznych;
 4. wykonuje instalację natynkową i podtynkową;
 5. wykonuje połączenia mechaniczne i elektryczne instalowanych urządzeń;
 6. sprawdza poprawność połączeń w instalacji zgodnie z dokumentacją;
 7. uruchamia instalacje urządzeń elektronicznych;
 8. lokalizuje usterki w instalacjach urządzeń elektronicznych;
 9. usuwa usterki instalacji urządzeń elektronicznych powstałe na etapie montażu;
 10. sporządza dokumentację powykonawczą wykonanej instalacji;
 11. demontuje elementy instalacji urządzeń elektronicznych;
 12. przygotowuje zdemontowane elementy instalacji do recyclingu.