Kwalifikacja MG.25

MG.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

1. Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy

Uczeń:

 1. dobiera materiały do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 2. dobiera narzędzia do wykonania elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy;
 3. dobiera przyrządy pomiarowe stosowane do wykonywania prac blacharskich;
 4. wykonuje trasowanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 5. dobiera techniki obróbki ręcznej materiałów blacharskich;
 6. dobiera techniki obróbki plastycznej materiałów blacharskich;
 7. dobiera maszyny i urządzenia do cięcia i kształtowania blach;
 8. wykonuje prace blacharskie z zastosowaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i maszyn;
 9. wykonuje elementy, wyroby oraz pokrycia z blachy;
 10. ocenia jakość wykonanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 11. wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich.

2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych

Uczeń:

 1. rozróżnia rodzaje połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
 2. dobiera metody łączenia elementów metalowych i niemetalowych;
 3. dobiera materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
 5. przygotowuje elementy i materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
 6. wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych;
 7. ocenia jakość wykonanych połączeń elementów metalowych i niemetalowych.

3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokryć z blachy

Uczeń:

 1. ocenia stan techniczny elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 2. dobiera techniki naprawy uszkodzonych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 3. dobiera techniki demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 4. dobiera narzędzia i sprzęt do demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 5. wykonuje demontaż i montaż elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 6. dobiera narzędzia i sprzęt do naprawy elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 7. wykonuje prace związane z naprawą elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 8. dobiera metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 9. dobiera materiały antykorozyjne do zabezpieczania elementów, wyrobów i pokryć   z blachy;
 10. dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 11. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
 12. ocenia jakość wykonanych prac.